Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piaskach

Logo - Urząd Miejski w Piaskach

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 BURMISTRZA PIASK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2021 R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".
Data utworzenia
2021-10-05
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Ładosz Katarzyna
Dodano do BIP dnia: 2021-10-05 12:54:31