Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piaskach

Logo - Urząd Miejski w Piaskach

Rada Miejska

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego radnego gminy za 2020 r.
Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego radnego gminy za 2019 r.
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe: Radny, w związku z rozpoczęciem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego radnego gminy za 2020 r.
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Radna
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radna
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radna
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radna
Stanowisko pracownika - Radna
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Wiceprzewodnicząca, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodnicząca
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Przewodniczący, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2017r : Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Przewodniczący Rady Miejskiej, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r: Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018r : Radny, w związku z zakończeniem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2017r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Radny
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2014 - przekazane po złożeniu ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny