Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piaskach

Logo - Urząd Miejski w Piaskach

Informacje o udzieleniu zamówień niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.

Nazwa i adres siedziby zamawiającego

Data i miejsce zawarcia umowy/ informacja
o zawarciu umowy drogą elektroniczną

Opis przedmiotu umowy
w tym (ilość rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług)

Cena (cena minimalna, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia)

Okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Nazwa (firma) podmiotu/ imię
i nazwisko osoby,
z którymi została zawarta umowa

1.

Gmina Piaski,
ul. Lubelska 77

21-050 Piaski

02.03.2022 r.,

Piaski

1. Obsługa obiektu (wyposażenie obiektu, drobne naprawy),

2. usługi sprzątania,

3. wywóz nieczystości stałych,

4. wywóz nieczystości ciekłych,

5. ogrzewanie obiektu

66 600,00 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowe­go wsparcia

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
z siedzibą
w Piaskach

2.

Gmina Piaski,

ul. Lubelska 77

21-050 Piaski

01.04.2022 r.,

Piaski

1.Obsługa obiektu (wyposażenie obiektu, drobne naprawy),

2.usługi sprzątania,

3.wywóz nieczystości stałych,

4.wywóz nieczystości ciekłych,

ogrzewanie obiektu

29 050,00 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
z siedzibą
w Piaskach

3.

Gmina Piaski,

ul. Lubelska 77

21-050 Piaski

14.03.2022 r.,

Piaski

Wykonywanie fotografii dla obywateli Ukrainy

31,00 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Zbigniew Mazurek

4.

Gmina Piaski,

ul. Lubelska 77

21-050 Piaski

07.03.2022 r.,

Piaski

Prowadzenie miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w tym zobowiązanie do:

1. całodziennego wyżywienia zbiorowego, składającego się
z śniadania, obiadu, kolacji,

2. środków czystości
i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów;

3. wywozu śmieci do utylizacji,

4. zabezpieczenia tłumaczy języka ukraińskiego

- 120,00 zł brutto/osoba – doba (do godziny 7:00 dnia 10.03.2022 r., na okres do dnia 25.03.2022 r. włącznie)

- 60 zł
brutto/osoba – doba (po godzinie 7:00 od dnia
10.03.2022 r.
do czasu wykwaterowania)

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

5. 

Gmina Piaski

6.03.2022 r.

Całodzienne wyżywienie zbiorowe na rzecz obywateli z Ukrainy – ciepłe posiłki

Ilość i kwota na podstawie faktury

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Usługi Gastronomiczne Alfreda Staszczyk

6. 

Gmina Piaski

6.03.2022 r.

Całodzienne wyżywienie zbiorowe na rzecz obywateli z Ukrainy – ciepłe posiłki

Ilość i kwota na podstawie faktury

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Devon S.C. Małgorzata Małysz, Michał Szczepanowski

7.

Gmina Piaski

06.04.2022 r.

Darowizna trzech łóżek polowych

899,70 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach

8.

Gmina Piaski

01.06.2022 r.

1. Obsługa obiektu (wyposażenie obiektu, drobne naprawy),

2. usługi sprzątania,

3. wywóz nieczystości stałych,

4. wywóz nieczystości ciekłych,

5. ogrzewanie obiektu.

24 250,00 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
z siedzibą
w Piaskach

9.

Gmina Piaski

01.07.2022 r.

Prowadzenie miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w tym zobowiązanie do:

1. całodziennego wyżywienia zbiorowego, składającego się
z śniadania, obiadu, kolacji,

2. środków czystości
i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów;

3. wywozu śmieci do utylizacji,

4. zabezpieczenia tłumaczy języka ukraińskiego.

 

60,00 zł/osobo-doba za każdego zakwaterowanego obywatela Ukrainy

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

10.

Gmina Piaski

01.07.2022 r.

1. obsługa obiektu (wyposażenie obiektu, drobne naprawy),

2. usługi sprzątania,

3. wywóz nieczystości stałych,

4. wywóz nieczystości ciekłych,

5. ogrzewanie obiektu.

23 590,00 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
z siedzibą
w Piaskach

11.

Gmina Piaski

01.08.2022 r.

1. obsługa obiektu (wyposażenie obiektu, drobne naprawy),

2. usługi sprzątania,

3. wywóz nieczystości stałych,

4. wywóz nieczystości ciekłych,

5. ogrzewanie obiektu.

24 171,00 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
z siedzibą
w Piaskach

12.

Gmina Piaski

01.09.2022 r.

1. obsługa obiektu (wyposażenie obiektu, drobne naprawy),

2. usługi sprzątania,

3. wywóz nieczystości stałych,

4. wywóz nieczystości ciekłych,

5. ogrzewanie obiektu.

10 185,77 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
z siedzibą
w Piaskach

13.

Gmina Piaski

29.08.2022 r. Piaski

Całodzienne wyżywienie zbiorowe na rzecz obywateli z Ukrainy – ciepłe posiłki

Ilość i kwota na podstawie faktury

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Przemysław Gołębiowski Kogucik Catering

14,

Gmina Piaski

01.10.2022 r.

1. obsługa obiektu (wyposażenie obiektu, drobne naprawy),

2. usługi sprzątania,

3. wywóz nieczystości stałych,

4. wywóz nieczystości ciekłych,

5. ogrzewanie obiektu.

17 265,00 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
z siedzibą
w Piaskach

15.

Gmina Piaski

31.10.2022 r.

1. obsługa obiektu (wyposażenie obiektu, drobne naprawy),

2. usługi sprzątania,

3. wywóz nieczystości stałych,

4. wywóz nieczystości ciekłych,

5. ogrzewanie obiektu.

18 020,00 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
z siedzibą
w Piaskach

16.

Gmina Piaski

01.12.2022 r.

1. obsługa obiektu (wyposażenie obiektu, drobne naprawy),

2. usługi sprzątania,

3. wywóz nieczystości stałych,

4. wywóz nieczystości ciekłych,

5. ogrzewanie obiektu.

3 985,81 zł brutto

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
z siedzibą
w Piaskach

17.

Gmina Piaski

16.01.2023 r.

Prowadzenie miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w tym zobowiązanie do:

1. całodziennego wyżywienia zbiorowego, składającego się
z śniadania, obiadu, kolacji,

2. środków czystości
i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów;

3. wywozu śmieci do utylizacji,

4. zabezpieczenia tłumaczy języka ukraińskiego.

47 400,00 zł

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

18.

Gmina Piaski

01.02.2023 r.

Prowadzenie miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w tym zobowiązanie do:

1. całodziennego wyżywienia zbiorowego, składającego się
z śniadania, obiadu, kolacji,

2. środków czystości
i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów;

3. wywozu śmieci do utylizacji,

4. zabezpieczenia tłumaczy języka ukraińskiego.

42 120,00 zł

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

19.

Gmina Piaski

01.06.2023 r.

Prowadzenie miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w tym zobowiązanie do:

1. całodziennego wyżywienia zbiorowego, składającego się
z śniadania, obiadu, kolacji,

2. środków czystości
i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów;

3. wywozu śmieci do utylizacji,

4. zabezpieczenia tłumaczy języka ukraińskiego.

60,00 zł/osobo-doba za każdego zakwaterowanego obywatela Ukrainy

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

20.

Gmina Piaski

01.09.2023 r.

Prowadzenie miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w tym zobowiązanie do:

1. całodziennego wyżywienia zbiorowego, składającego się
z śniadania, obiadu, kolacji,

2. środków czystości
i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów;

3. wywozu śmieci do utylizacji,

4. zabezpieczenia tłumaczy języka ukraińskiego.

60,00 zł/osobo-doba za każdego zakwaterowanego obywatela Ukrainy

Konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta