Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piaskach

Logo - Urząd Miejski w Piaskach

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Dyrektor - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok : Dyrektor
Miejsko Gminne Przedszkole w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok : Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok : Specjalista socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Specjalista socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Specjalista socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok : Specjalista socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok : Specjalista socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Specjalista socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok : Specjalista socjalny
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok : Dyrektor
Miejskie Centurm Kultury w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe : Dyrektor - w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Prezes Zarządu
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Dyrektor - w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie majątkowe: Dyrektor - w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piaskach
Kierownik jednostki organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Kierownik
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok : Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok : Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Kierownika
Gimnazjum Nr 1 w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok : Dyrektor
Miejskie Centurm Kultury w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Dyrektor - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok : Dyrektor
Miejski Żłobek "Piaskolandia" w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Dyrektor - w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Miejskiego Żłobka "Piaskolandia" w Piaskach
Szkoła Podstawowa w Woli Piaseckiej
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Dyrektor - w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Piaseckiej
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok : Dyrektor
Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Wiceprezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe : Wiceprezes Zarządu - w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Wiceprezesa
Zespółu Szkół im. Heleny Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Dyrektor - w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Heleny Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok : Dyrektor