Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piaskach

Logo - Urząd Miejski w Piaskach

Informacje o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o bezpośrednim zawarciu umowy - 2021

Szukaj dokumentów
od do