Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piaskach

Logo - Urząd Miejski w Piaskach

Kierownictwo i Pracownicy Urzędu

Szczegółowe wyszukiwanie
Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Dyrektor - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Dyrektor
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Burmistrz
Korekta do Oświadczeń Majątkowych
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Burmistrz
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2019 rok : Burmistrz
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Burmistrz
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2022 r
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Finansowo-Podatkowego
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Finansowo-Podatkowego
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Finansowo-Podatkowego
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 r
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Skarbnik Gminy
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie majątkowe za 2022 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe: Dyrektor - w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piaskach
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 r
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Sekretarz Gminy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2021 r : Dyrektor
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2022 r
Stanowisko pracownika - Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. gospodarki odpadami
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2022 r
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2020 r Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Zastępca Burmistrza
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2019 r Zastępca Burmistrza
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza