Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piaskach

Logo - Urząd Miejski w Piaskach

Kierownictwo i Pracownicy Urzędu

Szczegółowe wyszukiwanie
Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Dyrektor - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Dyrektor
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok : Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok : Dyrektor
Burmistrz
Korekta do Oświadczeń Majątkowych
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok : Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok : Burmistrz
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2019 rok : Burmistrz
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2018 r Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2017 r Burmistrz
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2016 r: Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2015 r: Burmistrz
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Piask
Oświadczenie majątkowe za 2014 r
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Finansowo-Podatkowego
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Finansowo-Podatkowego
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2016 r : Pracownik Urzędu Miejskiego - w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2016 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. : Pracownik Urzędu Miejskiego
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Skarbnik Gminy
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Skarbnik Gminy
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. : Skarbnik Gminy
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. : Skarbnik Gminy
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. : w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika Gminy
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe: Dyrektor - w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piaskach
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Sekretarz Gminy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016r : Sekretarz Gminy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015r : Sekretarz Gminy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2014r : Sekretarz Gminy
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2021 r : Dyrektor
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2012r
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2011r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Stanowisko pracownika - Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2010r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Stanowisko pracownika - Pracownik Urzędu Miejskiego
Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2020 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. gospodarki odpadami
Oświadczenie majątkowe za 2018 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2017 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe za 2016 r : Pracownik Urzędu Miejskiego - w związku z upoważnieniem do podpisywania decyzji administracyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2016 r : Pracownik Urzędu Miejskiego
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2020 r Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2019 r : Zastępca Burmistrza
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2019 r Zastępca Burmistrza
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza