Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piaskach

Logo - Urząd Miejski w Piaskach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data ogłoszenia
2024-01-12
Termin składania ofert
2024-02-06 10:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Krzysztof Czupryndodano do BIP dnia 12-01-2024 09:43:03