Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Piask z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
Data utworzenia
2020-10-14
Obowiązujący
2020-10-14 -
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Ładosz Katarzyna
Dodano do BIP dnia: 2020-10-14 11:39:26