Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piaskach

Logo - Urząd Miejski w Piaskach

Komisja Zdrowia, Opieki, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Zenon Kasprzak Stanowisko: Przewodniczący Komisji
0 7
Grzegorz Zalewski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Komisji
0 8
Henryk Wójcik Stanowisko: Członek Komisji
0 10
Barbara Łopucka-Jasieczek Stanowisko: Członek Komisji
Obowiązki:

c

0 11
Wiesław Popławski Stanowisko: Członek Komisji
0 13